Upotreba fotoaparata
Upotreba fotoaparata

Upotreba fotoaparata

Prednjom ili stražnjom kamerom snimite fotografiju ili videozapis.
Ako upotrebljavate prednju kameru, prekidač za privatnost prednje kamere premjestite u otvoren položaj.
Kako biste snimili fotografiju ili videozapis:
  1. Otvorite aplikaciju za fotoaparat.
  2. Usmjerite stražnju kameru prema nekom predmetu.
  3. Dodirnite gumb okidača na zaslonu za snimanje fotografije ili videozapisa.