Čitanje NFC kartica
Čitanje NFC kartica

Čitanje NFC kartica

Čitajte beskontaktne kartice pomoću tehnologije NFC.
  1. Pokrenite aplikaciju koja podržava NFC.
  2. Držite uređaj kao što je prikazano.
  3. Poravnajte karticu sa NFC antenom (1) na poleđini uređaja.
    prislonite nfc karticu uz nfc logotip
    prislonite nfc karticu uz nfc logotip
    Tablet može da čita NFC kartice sa prednje ili zadnje strane uređaja.
  4. Držite karticu neprekidno dok se ne završi transakcija (obično na to ukazuje aplikacija).