Radera ett eSIM-kort
Radera ett eSIM-kort
View content for :
Product:

Radera ett eSIM-kort

Om du raderar ett eSIM-kort tas det bort från TC27-enheten.
När du har tagit bort ett eSIM-kort från enheten kan du inte använda det igen.
Så här raderar du ett eSIM-kort:
 1. Upprätta en internetanslutning på enheten via Wi-Fi eller mobildata med ett installerat SIM-kort.
 2. Tryck på
  Network & internet (Nätverk och internet)
  SIMs (SIM-kort)
  .
 3. Tryck på det eSIM-kort du vill radera i avsnittet
  Download SIM (Hämta SIM-kort)
  .
 4. Tryck på
  Erase (Radera)
  .
  Meddelandet ”
  Erase this downloaded SIM? (Vill du radera det här hämtade SIM-kortet?)
  ” visas.
 5. Tryck på
  Erase (Radera)
  .
  eSIM-kortet raderas från enheten.