פרטי משלוח
פרטי משלוח

פרטי משלוח

החיישן Zebra ZS300 הוא התקן לתיעוד נתונים המכיל סוללת ליתיום ופולט אותות RF בעת פעולתו. לפרטים נוספים ניתן לעיין במפרט המוצר.
חיישן ZS300 מיוצר ונשלח על-ידי Zebra בהתאם לתקנים הרלוונטיים לרבות:

תקני פליטת אותות RF של:

  1. חוזר ייעוץ FAA 91-21.1D.

דרישות לאמצעי תחבורה עבור סוללות ליתיום של:

  1. USDOT 49 CFR חלק 171-180.
  2. תקנות IMDG – הקוד לסחורות מסוכנות במעבר ימי בינלאומי (IMDG).
  3. קוד IATA (ארגון חברות התעופה הבינלאומי)/הוראות טכניות של ICAO.
  4. ADR התקנות האירופיות למעבר בדרכים.
להדרכה נוספת על משלוח אווירי של התקנים לתיעוד נתונים ראה: (IATA) מסמך הנחיות – התקנים למעקב אחר מטענים/לתיעוד נתונים הפועלים באמצעות סוללה.
חיישן ZS300 עם רדיו BTLE עומד בדרישות של RTCA-DO-160G סעיף 21.
כל שימוש, משלוח או יישום של התקנים אלה לתיעוד נתונים עשויים להיות כפופים לתקנים נוספים או אחרים או בהתאם לדרישות תאימות כמו דרישות לאריזה, לתיוג, לסימון ולטיפול הקשורות למוצרים מסוימים.