USB kabl
USB kabl
View content for :
Product:

USB kabl

USB kabl se priključuje u donji deo uređaja. Kada je priključen na uređaj, kabl omogućava punjenje, prenos podataka na host računar i priključivanje USB perifernih uređaja.
Uklonite USB konektor pre nego što umetnete USB kabl u USB-C konektor.
USB kabl