Zebra Print Touch
Zebra Print Touch
View content for :
Product:

Zebra Print Touch

Funkcija Zebra Print Touch omogućava vam da prislonite Near Field Communication (NFC) uređaj, kao što je pametni telefon ili tablet, uz logotip Print Touch na štampaču da biste uređaj uparili sa štampačem.
Funkcija Print Touch dostupna je na modelima sa fabrički instaliranim Bluetooth Low Power. Ova funkcija vam omogućava da koristite uređaj da biste pružili informacije koje se od vas traže, a zatim da odštampate nalepnicu pomoću tih informacija.
Neki mobilni uređaji možda ne podržavaju NFC komunikaciju sa štampačem dok ne konfigurišete potrebne NFC postavke na uređaju. Ako naiđete na probleme, obratite se dobavljaču usluga ili proizvođaču pametnog uređaja da biste dobili više informacija.
Lokacija za aktiviranje Zebra Print Touch NFC čitača
Prikazuje logotip Print Touch na štampaču koji ima podršku za Print Touch

Podaci koje sadrži kodirana NFC oznaka

  • URL za Zebra veb stranicu za brzu pomoć
  • Bluetooth Low Energy MAC adresa štampača
  • MAC adresa klasične Bluetooth veze štampača (ako je dostupna)
  • Wi-Fi (WLAN) MAC adresa štampača (ako je dostupna)
  • Ethernet (LAN) adresa štampača (ako je dostupna)
  • SKU štampača – primer ZD42122-D01W01EZ
  • Serijski broj štampača

Načini korišćenja funkcije Print Touch (NFC oznaka)

  • Olakšavanje Bluetooth uparivanja sa kompatibilnim mobilnim uređajem
  • Pokretanje aplikacije
  • Pokrenite mobilnog pregledača i otvaranje veb stranice