Čišćenje glave za štampanje ZD611D
Čišćenje glave za štampanje ZD611D
View content for :
Product:

Čišćenje glave za štampanje
ZD611D

Često čistite glavu za štampanje da biste maksimalno povećali kvalitet štampe i radni vek štampača.
Uvek koristite novu olovku za čišćenje na glavi za štampanje (stara olovka nosi kontaminirajuće supstance od prethodne upotrebe koje mogu da oštete glavu za štampanje).
Glava za štampanje postaje vruća tokom štampanja. Da biste sprečili oštećenje glave za štampanje i opasnost od povrede, izbegavajte dodirivanje glave za štampanje. Za održavanje glave za štampanje koristite isključivo olovku za čišćenje.
Elektrostatičko pražnjenje koje se akumulira na površini ljudskog tela ili drugim površinama može da ošteti ili uništi glavu za štampanje i druge elektronske komponente koje se koriste u ovom uređaju. Prilikom rada sa glavom za štampanje ili elektronskim komponentama ispod gornjeg poklopca morate da pratite bezbednosne procedure za statički elektricitet.
Prilikom umetanja novih medija možete i da očistite glavu za štampanje.
  1. Štampač je otvoren radi zamene rolne medija ili servisiranja.
  2. Protrljajte olovkom za čišćenje preko tamne oblasti glave za štampanje. Čistite od sredine prema spolja. Na taj način će se lepljivi materijal sa spoljnih ivica medija preneti na oblast van putanje medija.
    Prikazuje čišćenje glave za štampanje
  3. Sačekajte jedan minut pre nego što zatvorite štampač.