Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno
Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampanje sa medijima u rolni koji su montirani eksterno

Štampač podržava mediji u rolni koji su montirani eksterno, slično podršci štampača za preklopne medije.
Za štampač je potrebna kombinacija rolne medija i postolja za nisku početnu inerciju koja povlači medij sa rolne.

Razmatranja o eksterno montiranim medijima u rolni:

  • Medij ulazi u štampač direktno sa zadnje strane kroz otvor za medije za presavijanje sa zadnje strane štampača. Pogledajte Štampanje na preklopnim medijima za umetanje medija.
  • Smanjite brzinu štampe da biste smanjili mogućnost da motor prestane da radi. Valjak obično ima najveću inerciju kada pokušava da pokrene rolnu. Za veće prečnike rolne medija potrebno je da štampač primeni veći obrtni moment kako bi se rolna pokrenula.
  • Mediji bi trebalo da se kreću glatko i slobodno. Mediji ne bi trebalo da proklizavaju, preskaču, podrhtavaju, spajaju se i pomeraju itd. kada su postavljeni na postolje za medije.
  • Štampač ne bi trebalo da dodiruje rolnu medija.
  • Štampač ne bi trebalo klizi niti da se podiže sa radne površine.