Problem: Opšti problemi sa kvalitetom štampe
Problem: Opšti problemi sa kvalitetom štampe
View content for :
Product:

Problem: Opšti problemi sa kvalitetom štampe

Uslov

Odštampana slika ne izgleda ispravno.

Uzrok: Treba podesiti postavke za zatamnjenost i brzinu

Štampač je podešen na neodgovarajući nivo zatamnjenosti i/ili brzinu štampanja za vaše medije.

Rešenje: Pokrenite izveštaj o kvalitetu štampanja

Interna podrška za štampač
  1. Napravite izveštaj o kvalitetu štampanja (
    FEED
    samotestiranje) da biste odredili idealne postavke zatamnjenosti i brzine za svoj način primene. Nemojte da podešavate brzine štampe iznad maksimalne nominalne brzine proizvođača za medije koje koristite (materijal za štampanje i trake). Pogledajte Generisanje izveštaja o kvalitetu štampe (samotestiranje uvlačenja) i Podešavanje kvaliteta štampe.

Uzrok: Prljava glava za štampanje

Glava za štampanje je prljava i izobličava sliku ili ubacuje praznine na otiske.

Rešenje: Očistite glavu za štampanje

Radnja operatera
  1. Očistite glavu za štampanje. Pogledajte .

Uzrok: Prljav ili oštećen valjak za štampanje

Valjak za štampanje je prljav ili oštećen.

Rešenje: Očistite ili zamenite valjak

Interna podrška za štampač – radnja operatera
  1. Očistite ili zamenite valjak. Valjci mogu da se pohabaju ili oštete. Pogledajte Čišćenje i zamena valjka za štampanje.

Uzrok: Glava za štampanje je pohabana

Glava za štampanje s pohabala.

Rešenje: Zamenite glavu za štampanje

Interna podrška za štampač – radnja operatera
  1. Zamenite glavu za štampanje. Glava za štampanje može da se pohaba i ošteti. Pogledajte .

Uzrok: Korišćenje pogrešnog izvora napajanja

Napon ili snaga napajanja su niži. Štampanje je proces koji troši puno energije.

Rešenje: Koristite odgovarajući izvor napajanja

Radnja operatera
  • Pronađite izvor napajanja koji odgovara štampaču.