Upozorenje: Previsoka temperatura glave za štampanje
Upozorenje: Previsoka temperatura glave za štampanje

Upozorenje: Previsoka temperatura glave za štampanje

Uslov

Temperatura glave za štampanje je previsoka, pa je napravljena pauza kako biste glava za štampanje ohladila.

Uzrok: Veliki, gusti zadaci štampe

Štampač štampa veliki grupni zadatak, obično sa velikom količinom sadržaja.

Rešenje: Štampač se zaustavlja i hladi pre nego što nastavite

Interna podrška za štampač – radnja operatera
  1. Operacija štampanja će se nastaviti nakon što se glava za štampanje dovoljno ohladi da biste nastavili.

Uzrok: Radno okruženje je prevruće

Temperatura okruženja na lokaciji štampača prelazi navedeni radni opseg. Ponekad, temperature okruženja u štampaču može da budu viša ako je izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.

Rešenje: Štampač se zaustavlja i hladi pre nego što nastavite

Interna podrška za štampač – radnja operatera
  1. Promenite lokaciju štampača ili ohladite temperaturu okruženja u kojem štampač radi.