Podešavanje za Windows
Podešavanje za Windows

Podešavanje za Windows

Ovaj odeljak pomaže prilikom podešavanja komunikacije između štampača i okruženja operativnog sistema Windows.