Izbor režima štampanja za manipulisanje medijima
Izbor režima štampanja za manipulisanje medijima

Izbor režima štampanja za manipulisanje medijima

Koristite režim štampanja koji odgovara mediju koji se koristi i dostupnim opcijama štampača.

Režimi štampanja

  • TEAR OFF
    – ovaj režim (podrazumevano) može da se koristi sa svim opcijama štampača i većinom tipova medija. Štampač štampa formate nalepnica kako ih prima. Operater štampača može da otcepi odštampane nalepnice u bilo kom trenutku nakon štampanja.
  • PEEL
    – samo opcioni dozator nalepnica. Štampač skida nalepnicu sa podloge tokom štampanja, a zatim pauzira dok se nalepnica ne ukloni.
  • CUTTER
    – samo opcioni sekač. Štampač seče između nalepnica nakon štampanja svake od njih.
Povezane ZPL komande:
^MM
SGD komanda koja se koristi:
media.printmode
Veb stranica štampača:
View and Modify Printer Settings (Prikaži i izmeni postavke štampača)
General Setup (Opšte podešavanje)
Print mode (Režim štampanja)