Windows 8
Windows 8

Windows 8

Pre uparivanja ili dodavanja Bluetooth uređaja, proverite da li je uključen i vidljiv. Za povezivanje sa Bluetooth uređajem možda će biti potreban Bluetooth adapter za vaš Windows uređaj. Više informacija potražite u korisničkom priručniku vašeg Bluetooth uređaja.
 1. Prevucite od desne ivice ekrana ili pomerite pokazivač ka desnoj ivici ekrana, izaberite
  Settings (Postavke)
  , pa
  Change PC Settings (Promeni postavke računara)
  .
 2. Izaberite
  PC and devices (Računar i uređaji)
  , pa izaberite
  Bluetooth
  . Kada Windows prikaže Bluetooth uređaje, izaberite uređaj i kliknite na
  Pair (Upari)
  .
  Windows prikazuje šifru za uparivanje samo 10 sekundi, pa brzo završite ovaj korak!
 3. Pratite uputstva na ekranu da biste završili uparivanje uređaja.