Wskaźniki ładowania
Wskaźniki ładowania

Wskaźniki ładowania

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy naładować akumulator.
Wskaźniki ładowania
Dioda LED
Wskazanie
Nie świeci
Urządzenie nie jest zasilane. Urządzenie korzysta z akumulatora bezkomórkowego.
Pomarańczowe światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Trwa ładowanie urządzenia.
Czerwone światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Urządzenie ładuje się, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Pomarańczowe światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania. Możliwe błędy ładowania:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin).
Czerwone światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania i okres użytkowania akumulatora kończy się. Możliwe błędy ładowania:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin).
Świeci, kolor zielony
Ładowanie zostało ukończone.
Świeci, kolor czerwony
Ładowanie zostało ukończone, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Miganie na czerwono
(1 mignięcie na sekundę)
Tablet bez akumulatora jest podłączony do zasilania zewnętrznego.