Χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά
View content for :
Product:

Χαρακτηριστικά

Μπροστινή όψη
Χαρακτηριστικά μπροστινής όψης
Αριθμός
Στοιχείο
Λειτουργία
1
Μπροστινή κάμερα
Λήψη φωτογραφιών και βίντεο (διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα).
2
Λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης
Υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας κατά τη φόρτιση και ειδοποιήσεις από εφαρμογές.
3
Ηχείο/Δέκτης
Χρησιμοποιήστε τον για αναπαραγωγή ήχου στη λειτουργία ακουστικού και ανοικτής ακρόασης.
4
Λυχνία LED καταγραφής δεδομένων
Υποδεικνύει την κατάσταση καταγραφής δεδομένων.
5
Αισθητήρας φωτός/εγγύτητας
Καθορίζει το φωτισμό περιβάλλοντος για τον έλεγχο της έντασης του οπισθοφωτισμού της οθόνης και της εγγύτητας για την απενεργοποίηση της οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ακουστικού.
6
Οθόνη αφής
Εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
7
Ηχείο
Παρέχει έξοδο ήχου για αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής. Παρέχει ήχο σε λειτουργία ανοικτής ακρόασης.
8
Επαφές φόρτισης βάσης
Παρέχει τη δυνατότητα φόρτισης της συσκευής μέσω βάσεων και αξεσουάρ.
9
Σύνδεσμος USB-C
με βύσμα
Για επικοινωνίες κεντρικής μονάδας USB, επικοινωνίες μονάδας-πελάτη, καθώς και για τη φόρτιση της συσκευής μέσω καλωδίων και αξεσουάρ.
10
Μικρόφωνο
Χρήση για επικοινωνίες στη λειτουργία ακουστικού.
11
Κουμπί σάρωσης
Εκκινεί την καταγραφή δεδομένων (προγραμματιζόμενη).
12
Προγραμματιζόμενο κουμπί
Χρησιμοποιείται συνήθως για επικοινωνίες Push-to-Talk. Όπου υπάρχουν κανονιστικοί περιορισμοί για επικοινωνία VoIP Push-to-Talk, αυτό το κουμπί είναι διαμορφώσιμο για χρήση με άλλες εφαρμογές.
Πίσω όψη
Χαρακτηριστικά πίσω όψης
Αριθμός
Στοιχείο
Λειτουργία
13
Μικρόφωνο
Χρήση για επικοινωνία και εξουδετέρωση θορύβου.
14
Κεραία NFC
Παρέχει επικοινωνία με άλλες συσκευές με δυνατότητα NFC.
15
Κουμπί ειδοποίησης
Κόκκινο κουμπί ειδοποίησης.
16
Ασφάλειες απελευθέρωσης μπαταρίας
Πιέστε τις για να αφαιρέσετε την μπαταρία.
17
Μπαταρία ιόντων λιθίου PowerPrecision
Παρέχει ηλεκτρική ισχύ στη συσκευή.
18
Στερέωση ιμάντα χειρός
Παρέχει σημείο στερέωσης για το αξεσουάρ Βασικού ιμάντα χειρός.
19
Κουμπί αύξησης/μείωσης έντασης ήχου
Αυξάνει και μειώνει την ένταση του ήχου (προγραμματιζόμενο).
20
Κουμπί σάρωσης
Εκκινεί την καταγραφή δεδομένων (προγραμματιζόμενη).
21
Φλας κάμερας
Παρέχει φωτισμό για την κάμερα και λειτουργεί ως φακός.
22
Πίσω κάμερα
Λαμβάνει φωτογραφίες και βίντεο.
23
Υποδοχή κάρτας
Συγκρατεί μια κάρτα SIM και μια κάρτα SD.
24
Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την οθόνη. Πατήστε το παρατεταμένα για επαναφορά ή απενεργοποίηση της συσκευής.
25
Παράθυρο εξόδου σαρωτή
Παρέχει καταγραφή δεδομένων με χρήση του συστήματος απεικόνισης (διατίθεται σε ορισμένα μοντέλα).
26
Μικρόφωνο
Χρησιμοποιείται για επικοινωνίες στη λειτουργία ανοικτής ακρόασης.