Ρύθμιση της συσκευής
Ρύθμιση της συσκευής
View content for :
Product:

Ρύθμιση της συσκευής

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
  1. Τοποθετήστε μια κάρτα micro Secure Digital (SD) (προαιρετική).
  2. Τοποθετήστε την μπαταρία.
  3. Φορτίστε τη συσκευή.