Φόρτιση κύριας μπαταρίας
Φόρτιση κύριας μπαταρίας
View content for :
Product:

Φόρτιση κύριας μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, φορτίστε την κύρια μπαταρία μέχρι η πράσινη λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης να παραμείνει αναμμένη. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ή μια βάση με το κατάλληλο τροφοδοτικό για να φορτίσετε τη συσκευή.
Διατίθεται η παρακάτω μπαταρία:
  • Τυπική για τον τομέα υγείας μπαταρία λιθίου PowerPrecision 3.800 mAh με BLE Beacon - κωδικός εξαρτήματος: BTRY-TC2K-2XMAXB-01
Η λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης της συσκευής υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας στη συσκευή. Η τυπική μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 80% σε λιγότερο από 1 ώρα και 20 λεπτά. Η εκτεταμένη μπαταρία φορτίζεται από την πλήρη αποφόρτιση σε ποσοστό 80% σε λιγότερο από 1 ώρα και 50 λεπτά
Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου με τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Ενδεικτικές λυχνίες LED φόρτισης/ειδοποίησης
Κατάσταση
Ένδειξη
Απενεργοποίηση
Η συσκευή δεν φορτίζεται. Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση ή δεν έχει συνδεθεί σε πηγή ρεύματος. Ο φορτιστής/η βάση δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.
Αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα (1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται.
Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα (1 φορά κάθε 4 δευτερόλεπτα)
Η συσκευή φορτίζεται, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Σταθερό πράσινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε.
Σταθερό κόκκινο
Η φόρτιση ολοκληρώθηκε, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της.
Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης, π.χ.:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).
Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα (2 φορές/δευτερόλεπτο)
Σφάλμα φόρτισης, αλλά η μπαταρία βρίσκεται στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, π.χ.:
  • Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή
  • Η φόρτιση έχει διαρκέσει πάρα πολύ χωρίς να ολοκληρωθεί (συνήθως οκτώ ώρες).