Стойка с 5 гнезда (4 устройства/4 резервни батерии) само за зареждане със зарядно устройство
Стойка с 5 гнезда (4 устройства/4 резервни батерии) само за зареждане със зарядно устройство
View content for :
User:

Стойка с 5 гнезда (4 устройства/4 резервни батерии) само за зареждане със зарядно устройство

Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта.
Стойката с 5 гнезда само за зареждане:
  • Осигурява 5,0 VDC захранване за работа с устройството.
  • Едновременно зарежда до четири устройства и четири резервни батерии.
Изображение на стойка с 5 гнезда само за зареждане със зарядно устройство.
1
Кабел за променливотоково захранване
2
Захранване
3
Кабел за постояннотоково захранване
4
Гнездо за зареждане на устройство с подложка
5
Гнездо за зареждане на резервна батерия
6
Светодиод за зареждане на резервна батерия
7
Светодиод за захранването