Australia Post
Australia Post
View content for :
Platform:

Australia Post

Parameter #
291
(SSI # F0h, 23h)
This parameter enables or disables Australia Post.
Enable Australia Post (1)
*Disable Australia Post (0)