Ρύθμιση της συσκευής
Ρύθμιση της συσκευής

Ρύθμιση της συσκευής

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
  1. Τοποθετήστε μια κάρτα micro Secure Digital (SD) (προαιρετική).
  2. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM Nano (προαιρετική)
  3. Τοποθετήστε την μπαταρία.
  4. Φορτίστε τη συσκευή.