Βάση Ethernet 5 θέσεων
Βάση Ethernet 5 θέσεων
View content for :
User:

Βάση Ethernet 5 θέσεων

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση Ethernet 5 θέσεων:
  • Παρέχει ηλεκτρική ισχύ 5 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Συνδέει τη συσκευή (έως πέντε συσκευές) σε ένα δίκτυο Ethernet.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως και πέντε συσκευές.
Βάση Ethernet 5 θέσεων
1
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης
2
Λυχνία LED 1000
3
Λυχνία LED 100/100