Θέματα εργονομίας
Θέματα εργονομίας

Θέματα εργονομίας

Αποφεύγετε τις ακραίες γωνίες του καρπού, όπως αυτές, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Εικόνα θεμάτων εργονομίας καρπού.