Ρύθμιση της συσκευής
Ρύθμιση της συσκευής

Ρύθμιση της συσκευής

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή:
Το ET6x με μπαταρία αποστέλλεται στη Λειτουργία αποστολής για την αποφυγή εκφόρτισης κατά την αποστολή και την αποθήκευση. Για να γίνει έξοδος του tablet από τη Λειτουργία αποστολής, τοποθετήστε το tablet σε μια ρευματοδοτούμενη βάση σύνδεσης οχήματος, συνδέστε την τροφοδοσία με ένα καλώδιο USB ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
  1. Τοποθετήστε μια κάρτα nano SIM (προαιρετική μόνο για το ET65).
  2. Τοποθετήστε μια κάρτα microSD (προαιρετικά).
  3. Τοποθετήστε την μπαταρία.
  4. Φορτίστε τη συσκευή.