Funktioner hos den konvergerade skannern
Funktioner hos den konvergerade skannern

Funktioner hos den konvergerade skannern

Den konvergerade skannern bärs på användarens pek- och långfinger och har en utlösare som manövreras med tummen. Den har en pekskärm, en utlösarenhet, en SE4770-skanningsmotor och andra funktioner.

Vy framifrån

Konvergerad skanner – vy framifrån
1
Skannerfönster
Utför datainsamling med hjälp av bildbehandlaren.
2
Mikrofon
Används för röstkommunikation eller ljudinspelningar.
3
Display
Visar all information som krävs för att använda enheten.
4
Sensor för omgivningsljus
(under displayen)
Fastställer omgivningsljuset för styrning av intensiteten i displayens bakgrundsbelysning.
5
NFC-antenn
(under displayen)
Kommunicerar med andra NFC-aktiverade enheter.
6
Laddningsindikator
Visar batteriets laddningsstatus under laddning.
7
Högtalare
Används för röstkommunikation eller ljuduppspelning.
8
Deflektor
Skyddar enheten.
Deflektorn har obligatoriska varningsmarkeringar för lasersäkerhet som alltid måste sitta på plats när den används.
9
Vänster knapp
Kan programmeras av användaren. Är
Tillbaka
-knapp som förinställning.
10
Utlösarenhet
Består av en fingerrem och en skanningsutlösare. Kan vridas för vänster- eller högerhandsanvändning.
11
Skanningsutlösare
Initierar streckkodsläsning när ett skanningsaktiverat program är aktivt.
12
Meddelandeindikator
Visar att ett programmeddelande har tagits emot.
13
Närhetssensor (tillval)
Upptäcker föremål nära enheten och aktiverar SE4770.

Vy bakifrån

1
Indikatorlampa för skanning/anpassat
Anger datainsamling och anpassad programstyrd status.
2
Gränssnittskontakt
För kommunikation med USB-värd och -klienter samt enhetsladdning via kablar och tillbehör.
3
Höger knapp
Kan programmeras av användaren. Är
Start
-knapp som förinställning. Tryck för att starta enheten.
4
Remspänne
Drar åt eller lossar fingerremmen på fingrarna.
5
Fingerrem
Håller fast enheten på fingrarna. Levereras förmonterad på varje konvergerad skanner.
6
Fingerkil
Skyddar och stabiliserar fingrarna i remmen.
7
Fingerkomfortdyna
Skyddar fingrarna från enheten.
8
Frigöringsflik för skalet
Tryck nedåt för att frigöra kärnan från skalet.
9
Batteri
Batteri på 1 300 mAh med hög kapacitet ger ström som driver enheten.
Om du vill använda den konvergerade skannern med handryggsfästet byter du ut utlösarenheten mot handryggsfästet. Mer information finns i Montera handryggsfästet.