Τοποθέτηση της μπαταρίας
Τοποθέτηση της μπαταρίας

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Σε αυτήν την ενότητα, περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης μιας μπαταρίας στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε ετικέτες, καρτέλες αναγνώρισης, εγχαράξεις, αυτοκόλλητα ή άλλα αντικείμενα στο διαμέρισμα της μπαταρίας. Μπορεί να υποβαθμιστεί η προβλεπόμενη απόδοση της συσκευής ή των αξεσουάρ. Μπορεί να επηρεαστούν τα επίπεδα απόδοσης, όπως η στεγανοποίηση [Προστασία από εισχώρηση (IP)], η αντοχή σε κρούσεις (πτώση και ανατροπή), η λειτουργικότητα ή η αντοχή στη θερμοκρασία.
  1. Τοποθετήστε την μπαταρία, πρώτα το κάτω μέρος, στο χώρο της μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
  2. Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.
    Επανατοποθέτηση της μπαταρίας στη συσκευή, πρώτα το κάτω μέρος.