Βάση 5 θέσεων (4 συσκευές/4 εφεδρικές μπαταρίες) μόνο για φόρτιση με φορτιστή μπαταριών
Βάση 5 θέσεων (4 συσκευές/4 εφεδρικές μπαταρίες) μόνο για φόρτιση με φορτιστή μπαταριών
View content for :
User:

Βάση 5 θέσεων (4 συσκευές/4 εφεδρικές μπαταρίες) μόνο για φόρτιση με φορτιστή μπαταριών

Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την ασφάλεια της μπαταρίας που περιγράφονται στον Οδηγό αναφοράς προϊόντος.
Η βάση 5 θέσεων μόνο για φόρτιση:
  • Παρέχει ρεύμα 5,0 V DC για τη λειτουργία της συσκευής.
  • Φορτίζει ταυτόχρονα έως τέσσερις συσκευές και τέσσερις εφεδρικές μπαταρίες.
Εικόνα βάσης 5 θέσεων μόνο για φόρτιση με φορτιστή μπαταριών.
1
Καλώδιο γραμμής AC
2
Τροφοδοτικό
3
Καλώδιο γραμμής DC
4
Υποδοχή φόρτισης συσκευής με διάταξη σφήνωσης
5
Θέση φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας
6
Λυχνία LED φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας
7
Λυχνία LED λειτουργίας