Φόρτιση της συσκευής
Φόρτιση της συσκευής

Φόρτιση της συσκευής

Για να επιτύχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα φόρτισης, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ φόρτισης και μπαταρίες της Zebra. Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου με τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Μια τυπική μπαταρία φορτίζεται από την κατάσταση πλήρους αποφόρτισης έως το 90% μέσα σε 2 ώρες περίπου και από την κατάσταση πλήρους αποφόρτισης έως το 100% μέσα σε 3 ώρες περίπου. Σε πολλές περιπτώσεις, μια φόρτιση κατά 90% επαρκεί για την καθημερινή χρήση. Ανάλογα με το προφίλ χρήσης, μια πλήρης φόρτιση κατά 100% μπορεί να διαρκέσει για 14 ώρες χρήσης περίπου.
Η συσκευή ή το αξεσουάρ εκτελεί πάντα τη φόρτιση της μπαταρίας με ασφαλή και έξυπνο τρόπο και υποδεικνύει πότε η φόρτιση έχει απενεργοποιηθεί λόγω μη φυσιολογικών θερμοκρασιών μέσω της λυχνίας LED, ενώ στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια ειδοποίηση.
Θερμοκρασία
Συμπεριφορά φόρτισης μπαταρίας
20 έως 45°C (68 έως 113°F)
Βέλτιστη αυτονομία φόρτισης.
0 έως 20°C (32 έως 68°F) / 45 έως 50°C (113 έως 122°F)
Η φόρτιση επιβραδύνεται για βελτιστοποίηση των απαιτήσεων JEITA του στοιχείου.
Κάτω από 0°C (32°F) / Πάνω από 50°C (122°F)
Η φόρτιση σταματά.
Πάνω από 55°C (131°F)
Η λειτουργία της συσκευής τερματίζεται.
Για να φορτίσετε την κύρια μπαταρία:
  1. Συνδέστε το εξάρτημα φόρτισης στην κατάλληλη πηγή ρεύματος.
  2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια βάση ή συνδέστε τη σε ένα καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας (τουλάχιστον 9 V / 2 A).
    Η συσκευή ενεργοποιείται και ξεκινά τη φόρτιση. Η λυχνία LED φόρτισης/ειδοποίησης αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα κατά τη φόρτιση και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα, όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.