מטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים
מטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים
View content for :
User:

מטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים

ודא שאתה פועל לפי הנחיות הבטיחות בנוגע לסוללה המתוארות במדריך העזר למוצר.
המטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים:
  • טוען עד ארבע סוללות חלופיות.
  • מספק מתח של ‎4.2 VDC לטעינת הסוללה החלופית.
תושבת מטען לסוללה חלופית עם 4 חריצים
1
נוריות LED לטעינת הסוללה החלופית
2
חריץ טעינה
3
נורית LED להפעלה
4
יציאת USB (לשירות בלבד)