Rješavanje upozorenja i pogrešaka
Rješavanje upozorenja i pogrešaka

Rješavanje upozorenja i pogrešaka

Upozorenje
Mogući uzrok
Preporučeno rješenje
Putanja medija
Ispisna je glava otvorena
Izdana je naredba za ispisivanje ili je pritisnut gumb
FEED
(ULAGANJE), a pisač je utvrdio da ispisna glava (poklopac) nije zatvorena.
Poklopac je otvoren ili nije pravilno zatvoren.
Zatvorite poklopac / ispisnu glavu. Pritisnite prednje gornje kutove poklopca pisača. Trebali biste čuti i osjetiti škljocaje zasuna kada sjednu na mjesto i zaključaju zatvoreni poklopac za ispisivanje. (Pogledajte Otvaranje i zatvaranje pisača.)
Ako ovime ne riješite problem,°obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.
Ponestalo je medija
Izdana je naredba za ispisivanje, pritisnut je gumb
FEED
(ULAGANJE) ili pisač ispisuje, a na putanji ispisivanja ne može pronaći medij.
Nema medija (role) u pisaču
Umetnite odabrani medij u pisač i zatvorite ga.
Možda ćete trebati jednom pritisnuti gumb
FEED
(ULAGANJE) ili gumb
PAUSE
(PAUZA) kako bi pisač nastavio s ispisivanjem. (Pogledajte Ulaganje role medija.)
Pisač je utvrdio stanje kraja medija jer je na kraju role ili između dvije naljepnice na sredini role nedostaje naljepnica. (Pogledajte Utvrđivanje stanja potrošenosti medija.)
Otvorite pisač.
Ako je rola medija na kraju, uložite novi medij i nastavite s ispisivanjem. (Pogledajte Ulaganje role medija.)
Ako pisač utvrdi stanje nedostatka medija na sredini role, NEMOJTE ISKLJUČITI napajanje pisača. Zadatak ispisivanja bit će izgubljen. (Pogledajte Zamjena potrošnih materijala tijekom upotrebe pisača.)
Ako u sredini role ili nedostaje naljepnica:
 • Zatvorite pisač.
 • Pritisnite gumb
  FEED
  (ULAGANJE) kako biste rolu pomakli na sljedeću naljepnicu.
 • Zatim ponovno jednom ili dvaput pritisnite gumb
  FEED
  (ULAGANJE) kako biste ponovno sinkronizirali kalibraciju naljepnice.
Nepravilno poravnat pokretni senzor medija
Nakon podešavanja senzora pisač je možda potrebno ponovno kalibrirati za medij. (Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.)
Pisač je postavljen za neprekidni medij (naljepnice ili crna oznaka), ali je uložen medij s prekidom.
Provjerite je li senzor medija postavljen u zadani središnji položaj. (Možda je prethodno pozicioniran za upotrebu s medijem s crnom oznakom Prilagođavanje pomičnog senzora za crne oznake ili zareze. Pogledajte Postavljanje prepoznavanja medija po vrsti.)
Nakon podešavanja senzora pisač je možda potrebno ponovno kalibrirati za medij. (Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.)
Senzor medija je onečišćen
 1. Očistite polje gornjeg senzora mreže (praznina) i donje pokretne senzore medija. (Pogledajte Čišćenje senzora.)
 2. Ponovno uložite medij u pisač.
 3. Prilagodite položaj pokretnog senzor medija vašem mediju.
 4. Zatvorite poklopac. (Pogledajte Otvaranje i zatvaranje pisača).
 5. Ponovno kalibrirajte pisač za medij. (Pogledajte Izvođenje kalibracije medija SmartCal.)
Pisač ne može pronaći medij zbog potencijalnog oštećenja podataka u memoriji ili zbog neispravnih komponenti.
Ponovo učitajte programske dodatke pisača. (Pogledajte Ažuriranje programskih datoteka pisača.)
Ako ovime ne riješite problem,°obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.
Ponestalo je vrpce
Pisač ispisuje te se zaustavlja tijekom ispisivanja
ILI
Zadatak ispisivanja poslan je na pisač, a pisač odmah pokazuje ovo upozorenje.
Pisač je prepoznao kraj vrpce.
Na kraju prijenosne vrpce marke Zebra nalazi se reflektirajući rub; pisač je identificira kao stanje kraj vrpce. (Pogledajte Prepoznavanje stanja potrošene vrpce.)
 1. Uklonite vrpcu i zamijenite rolu s vrpcom ili uložak s vrpcom u pisaču BEZ isključivanja pisača.
 2. Zatvorite pisač.
Možda ćete trebati jednom pritisnuti gumb
FEED
(UAGANJE) kako bi pisač nastavio trenutačnu radnju ispisivanja.
Pogreška rezanja
Nož rezača zalijepljen je i ne pomiče se ispravno
Medij, nakupljeno ljepilo ili strani predmet zaustavio je nož rezača.
 • Gumb
  POWER
  (Uključivanje/isključivanje) pet (5) sekundi zadržite pritisnutim kako biste isključili napajanje pisača.
 • Pričekajte da se pisač potpuno isključi.
 • Uključite napajanje pisača.
Ako ovime ne riješite problem,°obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.
OPASNOST OD POREZOTINA!
U rezaču nema dijelova koje korisnik može sam servisirati. NIKADA nemojte uklanjati poklopac rezača (okvir). NIKADA nemojte pokušavati umetnuti strane predmete ili prste u mehanizam rezača.
Upotrebom neodobrenih alata, štapića s vatom, otapala (uključujući alkohol) i sl. možete oštetiti rezač, skratiti njegov vijek trajanja ili uzrokovati njegovo zaglavljivanje.
Previsoka temperatura ispisne glave
Ispisna glava ima previsoku temperaturu pa je rad privremeno zaustavljen kako bi se ohladila.
Pisač ispisuje velik zadatak, obično s velikom količinom ispisa.
Ispisivanje se nastavlja nakon hlađenja ispisne glave.
Temperatura okoline na lokaciji pisača prekoračuje navedeni raspon radne temperature. Ako je izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti, temperature okoline u kojoj se nalazi pisač ponekad mogu biti više.
Premjestite pisač ili spustite temperaturu okoline na trenutačnoj lokaciji pisača.
Isključivanje ispisne glave
Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.
Ispisna glava bila je na kritičnoj temperaturi ili je došlo do prekida napajanja.
 1. Gumb
  POWER
  (Uključivanje/isključivanje) pet (5) sekundi zadržite pritisnutim kako biste isključili napajanje pisača.
 2. Pričekajte da se pisač potpuno isključi. Uključite napajanje pisača.
Ako ovime ne riješite problem,°obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.
Preniska temperatura ispisne glave
Radna temperatura ispisne glave preniska je za pravilno ispisivanje.
Temperatura okoline na lokaciji pisača je ispod navedenog raspona radne temperature.
 1. Isključite napajanje pisača.
 2. Premjestite pisač na drugu lokaciju i pričekajte da se zagrije prirodnim putem.
  Ako je promjena temperature prenagla, na (i u) pisaču može doči do kondenziranja vlažnosti.
Optimalne raspone temperature za rad i skladištenje pisača potražite u Odabir lokacije pisača.
Neispravan termistor ispisne glave.
 • Gumb
  POWER
  (Uključivanje/isključivanje) pet (5) sekundi zadržite pritisnutim kako biste isključili napajanje pisača.
 • Pričekajte da se pisač potpuno isključi.
 • Uključite napajanje pisača.
Ako ovime ne riješite problem, obratite se partneru tvrtke Zebra ili tehničkoj podršci tvrtke Zebra.