Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju
Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju

Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju

Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju:
  • Pruža napajanje od 12 V DC (nominalno) za rad uređaja.
  • Povezuje uređaj (do pet) na Ethernet mrežu.
  • Istovremeno puni do pet uređaja i do pet rezervnih baterija.
Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju
Ethernet postolje sa 5 slotova sa punjačem za bateriju
1
Slot za bateriju
2
Slot za punjenje uređaja
3
1000 LED
4
100/100 LED