Punjenje rezervne baterije
Punjenje rezervne baterije

Punjenje rezervne baterije

Rezervnu bateriju napunite jednim od punjača baterija.
  1. Priključite punjač na izvor napajanja.
  2. Stavite bateriju u ležište za punjenje.
    Punjenje rezervnih baterija
  3. Lagano pritisnite bateriju da biste obezbedili ispravan kontakt.
    LED indikator punjenja rezervne baterije na punjaču ukazuje na status punjenja baterije.