In nhãn cấu hình
In nhãn cấu hình

In nhãn cấu hình

Để in danh sách cấu hình hiện tại của máy in, hãy làm theo các bước sau:
 1. Tắt máy in. Nạp giấy in tạp chí vào ngăn đựng giấy (giấy không có vạch đen ở mặt sau).
 2. Nhấn giữ nút Media Feed.
 3. Nhấn và nhả nút Power và tiếp tục nhấn Media Feed. Khi bắt đầu in, hãy nhả nút Media Feed.
  1
  Kiểm tra đầu in
  2
  Xác định máy in là ZQ220 Plus hoặc ZQ120 Plus
  3
  Số sê-ri của máy in
  4
  Phiên bản firmware
  5
  Địa chỉ vô tuyến Bluetooth
  6
  Đã lắp ổ Flash và bộ nhớ RAM
  7
  Đã cài đặt phông chữ đọc được
  8
  Các tập tin được tải vào bộ nhớ máy in (bao gồm phông chữ có thể điều chỉnh tỷ lệ hoặc đã chỉnh sẵn tỷ lệ)