Vật tư bảo trì
Vật tư bảo trì

Vật tư bảo trì

Ngoài việc sử dụng giấy in có chất lượng do Zebra cung cấp, bạn nên vệ sinh máy in theo chỉ định trong phần bảo trì. Sau đây là vật tư có sẵn cho mục đích này:
  • Bút vệ sinh (bộ 12 chiếc): số hiệu bộ phận 105950-035