Tổng quan về máy in
Tổng quan về máy in

Tổng quan về máy in

Hướng dẫn này cung cấp cho bạn thông tin cần thiết để vận hành Máy in di động ZQ220 Plus và ZQ120 Plus. Các máy in này sử dụng những công nghệ sau để kết nối với các thiết bị Android và Apple:
 • Giao tiếp tầm gần (NFC)
 • Sạc USB (Đầu nối Loại C)
 • Bluetooth 5.0 - Thiết bị Android
 • BLE iOS - Thiết bị Apple (iPhone 7s hoặc mới hơn, iPad Air và iPod touch)
Máy in sử dụng các ngôn ngữ lập trình CPCL và ESC/POS để cấu hình máy in và thuộc tính in, thiết kế nhãn và giao tiếp. Tham khảo Hướng dẫn lập trình CPCL và Hướng dẫn lập trình ESC/POS tại zebra.com/manuals để biết thêm thông tin.
Tài nguyên và tiện ích phần mềm:
 • ZebraNet Bridge Enterprise: cấu hình máy in, quản lý hệ thống máy in
 • Zebra Printer Setup Utilities: cấu hình một máy in, thiết lập nhanh
 • ZebraDesigner Pro v2: thiết kế nhãn
 • Zebra Designer Driver: Trình điểu khiển Windows
 • Trình điều khiển OPOS: Trình điểu khiển Windows
 • SDK đa nền tảng hoặc ZQ220 Plus và ZQ120 Plus SDK (chỉ CPCL và ESC/POS)
 • Zebra Downloader
 • Mobile Label Designer (斑马智印)
Các tiện ích phần mềm ZQ220 Plus và ZQ120 Plus:
Bạn có thể tìm thấy những tiện ích này trên trang web của Zebra tại zebra.com/us/en/support-downloads.