Quy ước biểu tượng
Quy ước biểu tượng

Quy ước biểu tượng

Bộ tài liệu được thiết kế để cung cấp cho người đọc nhiều manh mối trực quan hơn. Các biểu tượng đồ họa sau đây được dùng xuyên suốt bộ tài liệu này. Những biểu tượng này và ý nghĩa của chúng được mô tả dưới đây.
Văn bản ở đây cho biết thông tin bổ sung để người dùng biết và không cần đòi hỏi hoàn thành nhiệm vụ.
Văn bản ở đây cho biết thông tin quan trọng để người dùng biết.
Đeo kính bảo hộ khi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định như vệ sinh bên trong máy in.
Đeo kính bảo hộ khi thực hiện một số nhiệm vụ nhất định như lắp đặt hoặc tháo vòng chữ E, kẹp chữ C, vòng kẹp, lò xo và các nút lắp. Những bộ phận này chịu lực căng và có thể bay ra.
Nếu không làm theo thông báo thận trọng, sản phẩm có thể bị hỏng.
Nếu không chú ý đến thông báo thận trọng, người dùng có thể bị thương nhẹ hoặc vừa.
Chạm vào khu vực này có thể gây bỏng.
Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tĩnh điện thích hợp khi xử lý các linh kiện nhạy tĩnh điện như bảng mạch và đầu in.
Tắt (O) thiết bị và ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi thực hiện bước nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ này để tránh nguy cơ bị điện giật.
Nếu không tránh cảnh báo nguy hiểm, người dùng CÓ THỂ bị trọng thương hoặc tử vong.
Nếu không tránh cảnh báo nguy hiểm, người dùng SẼ bị trọng thương hoặc tử vong.