Bỏ qua nhãn
Bỏ qua nhãn

Bỏ qua nhãn

  • Kiểm tra khoảng trống trên nhãn hoặc dấu cảm biến trên đầu biểu mẫu.
  • Kiểm tra để đảm bảo không vượt quá trường in tối đa trên nhãn.
  • Đảm bảo cảm biến vạch hoặc khoảng trống không bị che chắn hoặc gặp trục trặc.