Khu vực nhãn
Khu vực nhãn

Khu vực nhãn

Cảm biến giấy/vạch màu đen phát hiện vạch sẫm màu in sẵn trên giấy in, do đó, một đường dẫn ở giữa giấy không được có hình ảnh in sẵn sẫm màu.
Hình ảnh in sẵn sẫm màu nghĩa là bất kỳ ký hiệu, mã vạch, văn bản và/hoặc các vùng màu nào đã được in lên cuộn giấy in biên lai trước khi sử dụng trong máy in.
Khu vực nhãn
1
Đường dẫn khu vực nhãn trung tâm
Giữ cho hình ảnh đồ họa, mã vạch và văn bản sẫm màu in sẵn nằm ngoài đường dẫn của cảm biến.