Xác minh máy in có hoạt động không
Xác minh máy in có hoạt động không

Xác minh máy in có hoạt động không

Trước khi kết nối máy in với máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc máy tính di động, hãy đảm bảo máy in hoạt động bình thường. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách in nhãn cấu hình bằng phương pháp hai phím. Nếu bạn không có nhãn này để in, hãy tham khảo Bảo trì và khắc phục sự cố.