Giao tiếp không dây với Bluetooth
Giao tiếp không dây với Bluetooth

Giao tiếp không dây với Bluetooth

Bluetooth là tiêu chuẩn toàn cầu về trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị thông qua tần số vô tuyến. Hình thức kết nối điểm với điểm này không yêu cầu điểm truy cập hoặc cơ sở hạ tầng khác. Bộ đàm Bluetooth có công suất tương đối thấp để tránh gây nhiễu các thiết bị khác đang chạy ở tần số vô tuyến tương tự. Điều này giới hạn phạm vi của thiết bị Bluetooth trong khoảng 10 mét (32 feet). Mặc định cho máy in là Loại 2. Cả máy in và thiết bị mà máy in giao tiếp phải tuân theo tiêu chuẩn Bluetooth.