Vùng tránh in
Vùng tránh in

Vùng tránh in

Đôi khi, không thể in hoàn chỉnh văn bản và/hoặc hình ảnh vì lề tối thiểu không được cung cấp trong quá trình thiết kế nhãn. Lề tối thiểu hay “vùng tránh in” khuyến nghị được trình bày bên dưới.
Vùng tránh in
Độ dài của mỗi biên lai liên tục được xác định bởi dữ liệu được gửi đến máy in.