Không in
Không in

Không in

  • Thay pin.
  • Kiểm tra cáp đến thiết bị chủ.
  • Thiết lập Liên kết RF và/hoặc khôi phục liên kết LAN.
  • Định dạng nhãn hoặc cấu trúc lệnh không hợp lệ. Đặt máy in ở Chế độ Chẩn đoán giao tiếp (Hex Dump) để chẩn đoán sự cố.