Phụ kiện
Phụ kiện

Phụ kiện

Để xem danh sách đầy đủ các phụ kiện máy in, hãy truy cập zebra.com/manuals, tìm hướng dẫn Phụ kiện máy in di động và truy cập trang sản phẩm ZQ220 Plus hoặc ZQ120 Plus trong hướng dẫn. Hoặc quét mã QR sau đây bằng thiết bị di động để truy cập hướng dẫn.
Phụ kiện máy in di động