Kích thước dấu màu đen (Giấy biên lai)
Kích thước dấu màu đen (Giấy biên lai)

Kích thước dấu màu đen (Giấy biên lai)

Những dấu màu đen trên giấy in bóng (hoặc vạch/dấu màu đen) sẽ kéo dài qua đường tâm của cuộn ở mặt trước của tờ giấy.
  • Chiều rộng tối thiểu của dấu: 15 mm (0,59 inch) vuông góc với mép giấy in và nằm ở giữa chiều rộng của cuộn.
  • Chiều dài của dấu: 4,8 - 6,0 mm (0,19 - 0,24 inch) song song với mép giấy.