Đặc điểm máy in
Đặc điểm máy in

Đặc điểm máy in

Phần này liệt kê các đặc điểm của máy in.
Đặc điểm máy in - Trên cùng
1
Trục cuốn giấy
2
Cảm biến mặt sau
3
Lẫy nhả chốt
4
Cảm biến mặt trước
5
Thanh xé
6
Biểu tượng Print Touch (NFC)
7
Cổng USB
8
Nút Media Feed
9
Trụ đỡ vòng kẹp
10
Nút Configure
11
Nút Power
12
Màn hình LCD
13
Đầu in
14
Nắp đậy giấy
Đặc điểm máy in - Dưới cùng
15
Lỗ lắp kẹp thắt lưng
16
Pin
17
Mã QR
18
Nhãn địa chỉ MAC