Thiết kế nhãn
Thiết kế nhãn

Thiết kế nhãn

Những ví dụ sau đây cung cấp hướng dẫn để thiết kế nhãn cho máy in, đặc biệt đối với Giấy có khoảng trống, Giấy có vạch màu đen và Giấy in tạp chí. Hình minh họa cho từng loại giấy xác định dung sai khuyến nghị, vùng tránh in và vùng in an toàn được thiết kế để tránh mọi vấn đề đăng ký dọc trong quá trình in. Kích thước được xác định dựa trên khả năng đăng ký sản phẩm và dung sai của giấy theo khuyến nghị của Zebra.
Giấy có khoảng trống
1
Chiều cao nhãn CPCL
2
Hướng nạp giấy
3
Mép dưới cùng của nhãn cắt theo khuôn
4
Mép trên cùng của nhãn cắt theo khuôn
Chiều cao nhãn tối đa = "H" = 2,5 mm (0,10 inch)
Giấy in tạp chí
1
Hướng nạp giấy
2
Vùng in an toàn
Giấy in có vạch đen
1
Chiều cao nhãn CPCL
2
Vạch đen
3
Hướng nạp giấy
4
Vùng in an toàn
Chiều cao nhãn tối đa = "H" = 2,5 mm (0,10 inch)