Chỉ báo trên bảng điều khiển LCD
Chỉ báo trên bảng điều khiển LCD

Chỉ báo trên bảng điều khiển LCD

Màn hình máy in hiển thị một số biểu tượng cho biết trạng thái của các chức năng khác nhau trên máy in. Kiểm tra trạng thái chỉ báo, sau đó tham khảo chủ đề khắc phục sự cố tương ứng để giải quyết vấn đề.