Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας
Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας

Φόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας

Φορτίστε την εφεδρική μπαταρία με έναν από τους φορτιστές μπαταριών.
  1. Συνδέστε τον φορτιστή σε μια πηγή ρεύματος.
  2. Τοποθετήστε την μπαταρία σε μια θέση φόρτισης μπαταρίας.
    Φόρτιση εφεδρικών μπαταριών
  3. Πιέστε προσεκτικά την μπαταρία προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε σωστή επαφή.
    Η λυχνία LED φόρτισης της εφεδρικής μπαταρίας στον φορτιστή υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.