Wybór miejsca dla drukarki
Wybór miejsca dla drukarki
View content for :
Product:

Wybór miejsca dla drukarki

Należy wybrać miejsce spełniające warunki bezpieczeństwa, w którym drukarka zostanie ustawiona:
  • Powierzchnia — powierzchnia, na której zostanie umieszczona drukarka, musi być solidna, równa oraz musi mieć odpowiedni rozmiar i wytrzymałość, aby utrzymać drukarkę.
  • Miejsce — w miejscu, w którym drukarka ma być umieszczona, musi być wystarczająco dużo miejsca, aby zapewnić wentylację oraz dostęp do podzespołów i złączy drukarki. Aby zapewnić właściwą wentylację i chłodzenie, pozostaw wolną przestrzeń wokół drukarki.
    Nie należy umieszczać żadnych podkładek ani materiałów amortyzujących za lub pod drukarką, ponieważ ogranicza to przepływ powietrza i może spowodować przegrzanie drukarki.
  • Zasilanie — miejsce powinno znajdować się blisko odpowiedniego gniazda zasilania, do którego jest łatwy dostęp.
  • Interfejsy komunikacji danych — drukarka musi się znajdować w zasięgu sieci WLAN (jeśli ma to zastosowanie) lub w odpowiedniej odległości do innych złączy pozwalających na dostęp do źródła danych (zazwyczaj komputera). Aby uzyskać więcej informacji na temat maksymalnej długości kabli i konfiguracji, patrz Dane techniczne interfejsu komunikacyjnego.
  • Warunki pracy — drukarka jest przeznaczona do pracy w różnych warunkach środowiskowych i elektrycznych, w tym w magazynie lub na hali produkcyjnej. W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące temperatury i wilgotności względnej podczas pracy drukarki.
Temperatura i wilgotność podczas pracy
Tryb
Temperatura
Wilgotność względna
Termotransferowy
Od 5°C do 40°C (od 40°F do 104°F)
Od 20% do 85% (bez kondensacji)
Bezpośredni termiczny
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)