Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật
Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật

Nếu máy in không thể in nhãn cấu hình, hoặc bạn gặp sự cố không được đề cập trong phần Khắc phục sự cố, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Zebra.
Bạn sẽ cần cung cấp thông tin sau:
  • Mã kiểu máy (ví dụ: ZQ220 Plus hoặc ZQ120 Plus)
  • Số sê-ri thiết bị (Nằm trên nhãn lớn ở mặt sau máy in, cũng có trong bản in nhãn cấu hình.) Tham khảo Vị trí số sê-ri và mã cấu hình sản phẩm (PCC).
  • Mã cấu hình sản phẩm (PCC) (số 15 chữ số nằm trên nhãn ở mặt sau thiết bị). Tham khảo Vị trí số sê-ri và mã cấu hình sản phẩm (PCC).