Thông số kỹ thuật in
Thông số kỹ thuật in

Thông số kỹ thuật in

Thông số
ZQ220 Plus và ZQ120 Plus
Chiều rộng in
Lên đến 72 mm (2,83 inch)
Tốc độ in
45,72 đến 50,8 mm (1,8 đến 2 inch)/giây ở mật độ tối đa 13%
Khoảng cách từ đường nóng chảy của đầu in đến mép xé
Mặt trước: 5,4 mm (0,21 inch) +/- 0,5 mm (0,02 inch)
Xé ngược không khả dụng.
Tuổi thọ đầu in
4064 m (160.000 inch) MTBF nguồn cấp giấy của đầu ra ở 13% mật độ ở 23°C +/- 5 khi sử dụng giấy in nguyên chất.
Mật độ in
203 điểm/inch hoặc tốt hơn